Aktuálně
O Firmě
Produkty
Pronájmy
Ceník
Použité stroje
Objednávky
Kontakt
Věrnostní program
www.ewh.cz
Věrnostní program
Firma B-SERVIS nabízí svým zákazníkům věrnostní program, který je založen na odměňování zákazníků výrobky renomovaných světových značek.
Není nic jednoduššího, než za Vaše nákupy získávat body, které můžete vyměnit za odměny z našeho katalogu.
Získávat body je rychlé a jednoduché. Za každou objednávku na spotřební materiál, kancelářskou techniku nebo servis získáte body, které můžete proměnit za Vaši vysněnou odměnu.
Přihlášení uživatele
Uživatel:
Heslo:
Chci se zaregistrovat
Výpis kategorie Dalekohledy
Zpět
Počet produktů na stránku: 5 , 10 , 20 [ 1 ]
Vanguard DA-8210 8x21
HliníkovÊ tÏlo, pogumovaný povrch, barva èernå/kovovÏ ťedå
Cena: 550 Bodů
Objednat tento dárek
Nikon 8x25 DCF SPORT
. Kompaktní a lehkÊ provedení 2. Pøedsunutå výstupní pupila (high-eyepoint) 3. Ekologickå optickå skla bez pøímÏsí arzÊnu a olova 4. PogumovanÊ provedení pro komfortní uchopení 5. VícenåsobnÊ antireflexní vrstvy pro brilantní obraz 6. DvÏ volitelnå barevnå provedení.
Cena: 1690 Bodů
Objednat tento dárek
Nikon 8x25 CF TRAVELITE V
Okulåry s asfÊrickými optickými èleny pro minimalizaci zkreslení a optimålní ostrost obrazu v celÊm zornÊm poli 2. SnadnÊ pozorovåní i pøi pouŞití brýlí díky pøedsunutí výstupní pupily (high-eyepoint) 3. VícenåsobnÊ antireflexní vrstvy pro optimålní jas obrazu 4. PogumovanÊ provedení pro zvýťenou odolnost proti nårazÚm a jistÏjťí uchopení 5. Vyťťí Şivotnost díky vyztuŞení tÏla uhlíkovými vlåkny 6. Kompaktní, lehkå a ergonomickå konstrukce 7. Prstenec pro nastavení dioptrickÊ korekce opatøený zåskoky proti nåhodnÊ zmÏnÏ nastavení
Cena: 2750 Bodů
Objednat tento dárek
Nikon 7x35 ACTION EX WP
VodotÏsnÊ (do 1 m hloubky po dobu 5 minut) provedení, plnÏní dusíkem proti zamlŞovåní High-eyepoint konstrukce pro pohodlnÊ pozorovåní i pøi pouŞití brýlí OtoènÊ a posuvnÊ pryŞovÊ oènice pro optimålní umístÏní oèí ŠirokoúhlÊ zornÊ pole Èoèky s vícenåsobnými antireflexními vrstvami a objektivy s velkým prÚmÏrem pro optimålní brilanci obrazu PogumovanÊ provedení pro vyťťí odolnost proti nårazÚm a jistÏjťí, pohodlnÏjťí drŞení Ekologickå optickå skla bez pøímÏsí olova a arzÊnu.
Cena: 3850 Bodů
Objednat tento dárek
Nikon 8x42 DCF WP MONARCHH
Všechny èoèky a hranoly opatøené vícenásobnými antireflexními vrstvami pro vysoký jas obrazu Støechové hranoly s vrstvou pro fázovou korekci, zaruèující vysoké rozlišení Hranoly s vysoce odrazným zrcadleným povrchem pro jasný obraz High-eyepoint konstrukce pro pohodlné pozorování i pøi použití brýlí Nejkratší zaostøitelná vzdálenost: 2,5 m Ekologická optická skla bez pøímìsí olova a arzénu Vodotìsnost zaruèená použitím tìsnících „o“ kroužkù; plnìní dusíkem proti zamlžování Otoèné a posuvné pryžové oènice pro optimální umístìní oèí Pogumované provedení pro vyšší odolnost proti nárazùm a jistìjší, pohodlnìjší držení
Cena: 8500 Bodů
Objednat tento dárek

Praha, opravy, tiskárny, kopírky, kopírování, servis, kopírovací stroje, bazar, tonery, skartovače, HP, Canon, Konica Minolta
Poskytujeme opravy kopírovacích strojů, tiskáren. Prodáváme spotřební materiál pro kopírky a tiskárny zejména tonery, inkoustové cartridge, skartovací stroje. Poskytujeme veškerý servis spojený s kancelářskou technikou. Servisujeme stroje značek HP, Konica Minolta a Canon.

Pro naše zákazníky zajistíme maximální servis.

Výkup použitých kopírovacích strojů, tiskáren, spotřební materiálu k renovaci. Prodej bazarového zboží za výhodné ceny.

prodej, pronájem nebo leasing kancelářské techniky.

profesionální servis u zákazníka, s tříměsíční zárukou

servisní zásah do 24 hodin denně, v případě potřeby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

dodávky spotřebního materiálu pro veškerá kancelářská zařízení

příznivé ceny servisních zásahů, spotřebního materiálu a cestovného

zapůjčení náhradního přístrije v případě dílenské opravy

rozvoz objednaného zboží zdarma

zjištění závady a ceny opravy zdarma